Sct. Nicolai Kirke Minibyens første bygning

Sct. Nicolai Kirke Minibyens første bygning

Varde Miniby har eksisteret siden 1966, hvor Varde Håndværkerforenings bestyrelse sammen med en kreds af medlemmer tog initiativ til opførelsen af det første hus i Minibyen i anledning af foreningens 100 års jubilæum.

 I Varde Håndværkerforenings jubilæumsskift, hvor foreningen siden er omdøbt til Varde Håndværker- og Industriforening, skriver man i et uddrag:

 På mange måder har Varde Haandværkerforening gennem de forløbne hundrede år været med til at præge udviklingen i den gamle købstad, gennem foreningens indsats og når dens enkelte medlemmer stillede sig til rådighed og påtog sig opgaver til gavn for byen som helhed.

 En betydelig indsats blev ydet ved oprettelsen af den tekniske skole, som ganske vist i første række havde bud til håndværkets egne unge, men også den ungdom, som kom fra byens hjem i almindelighed. Og etableringen af foreningens bygning blev også en betydelig indsats i byens hverdag.

 I jubilæumsåret ønsker foreningen at sætte et varigt minde, idet den med generalforsamlingens enstemmige tilslutning har besluttet at forære byen en model af Skt. Nikolaj kirke, som blev nedbrudt i 1805 og følgende år. Kirkebygningen bliver i miniformat – ideen er formentligt hentet fra ”det lille hus”, som murermester Kr. Pedersen i sin tid skænkede Arnbjerganlægget – og opføres af foreningens bygningshåndværkere. Den skal placeres i rosariet og overleveres byen på jubilæumsdagen.

Dette initiativ har ført til Minibyen, som den er i dag, hvor der siden 1966 har været efterlønnere og pensionister, nogle faglærte håndværkere, andre med en stor historisk og håndværksmæssig interesse, der har bygget husene til Minibyen.

Minibyen er i dag én af Vardes største turistattraktioner, der har besøgende fra både nær og fjern i et antal, som ingen havde forestillet sig i 1966. Værkstedsforholdene har altid været trange, og byggeriet af husene er gennem årene foregået flere forskellige steder i byen, bl.a. i en kælder under det forhenværende soldaterhjem og i øjeblikket i en mindre industribygning, hvor pladsen er meget trang for de 12 Minimurere. Minimurerne er frivillige uden løn, og det sociale fællesskab spiller en væsentlig rolle. De laver deres egne regler, som altid er med et gemytligt islæt. Således må man eksempelvis først kalde sig Minimurer, når en 5-årig læretid er overstået.

Hver dag året rundt møder de op på værkstedet for at bygge og renovere de mange små huse. Alt bliver håndlavet fra bunden - mursten, dråbeformede tagsten, vinduer, døre, karme. De fleste bygningsdele er bittesmå, og det kræver stor akkuratesse og omhyggelighed at fremstille dem.

Husene bliver til efter et stort foregående researcharbejde, hvor Vardes lokalhistoriske arkiv leverer talrige historiske dokumenter, der nøje studeres, så de huse der bygges, bliver så virkelighedstro – i miniatureudgave – som muligt. Hver en tagsten og hvert et vindue tælles, hvorefter de fleste dele udformes i hånden.

Minimurernes Hus

Varde Håndværker- og Industriforening havde 150 års jubilæum i 2016 og vil derfor gerne støtte op omkring et nyt projekt, indretningen af et nyt og formålstjenligt værksted til Minimurerne. Værkstedet bør ikke bare være et sted, hvor de små huse bliver fremstillet, men bør i særdeleshed også være et sted, hvor lokale og turister kan komme og overvære fremstillingen og lære om Vardes historie.

Derfor er bygningen også i tilknytning til Minibyen, ved indkørslen til Arnbjerganlægget og Minibyen fra Lundvej midt i Varde. På denne måde bliver huset et naturligt omdrejningspunkt, en hovedbygning, for Minibyen, og et ”must-see” ved hvert besøg.

Minibyen i Varde er i dag en stor turistattraktion, som med en realisering af projektet fortsat vil få mulighed for at fastholde og udbygge sin turistmæssige værdi for hele Sydvestjylland.

Desuden får skoler og uddannelsesinstitutioner i området fordelagtige muligheder for at skabe interesse for både håndværksfag, men i særdeleshed også for lokalhistorien.  I disse år er det desværre ikke specielt ”moderne” at tage en håndværksmæssig uddannelse, og ønsket er derfor, at dette initiativ kan skabe grobund for større interesse omkring håndværksfagene via en utraditionel vinkel at vise, hvordan håndværksmæssig snilde kan tilføre stor værdi til et samfund nu og for eftertiden.

Minibyen i Varde

Varde Historie-Lokalhistorisk forening